VEDTÆGTER for FYENS AMTS LEGATFOND

(tidligere Centralforeningen af Hotelværter og Restauratører i Danmark, kreds 2)

Reg. nr. 00 42 54

Centralforeningen Fyens Amts Legatfond er stiftet den 25. marts 1969 af Centralforeningen af Hotelværter og Restauratører i Danmark, kreds 2 med vedtægter af samme dato. Disse vedtægters § 4 er ændret ved bestyrelsesbeslutning af 14. juni 1984.
Fondens bestyrelse vedtog eenstemmigt på møde den 24. april 2001 at ændre vedtægterne således: (se menupunkterne)
KONTAKT

Fyens Amts Legatfond v/ Advokat Lars Rasmussen
Hunderupvej 202
5100 Odense C

Tlf.: +45 63141414
E-mail: info@bonnesen.dk