Navn, hjemsted § 1.

1.1. Fondens navn er Fyens Amts Legatfond (tidligere Centralforeningen af Hotelværter og Restauratører i Danmark, kreds 2).

1.2. Fonden har hjemsted i Odense Kommune.
KONTAKT

Fyens Amts Legatfond v/ Advokat Lars Rasmussen
Hunderupvej 202
5100 Odense C

Tlf.: +45 63141414
E-mail: info@bonnesen.dk