Formål § 2.

2.1. Fonden har til formål at eje og bevare og administrere den til fonden overdragne kapital.

2.2. At yde økonomisk støtte til værdige og trængende, unge hotel- og restaurantfolk under uddannelse og til deres supplerende erhvervsmæssige uddannelse gennem studieophold i ind- og udland ved fagskoler eller højere læreanstalter, eller ved deltagelse i kurser, seminarer eller kongresser.

2.3. Legaterne uddeles i en eller flere portioner efter bestyrelsens skøn.

2.4. Ansøgning til fonden om legat indgives på særligt ansøgningsskema.

2.5. Legatet skal tilhøre modtageren som skilsmissesæreje.

KONTAKT

Fyens Amts Legatfond v/ Advokat Lars Rasmussen
Hunderupvej 202
5100 Odense C

Tlf.: +45 63141414
E-mail: info@bonnesen.dk