Kapital og anvendelse af overskud § 3.

3.1. Fondens kapital bestod ved stiftelsen af kr. 20.040,55. Pr. 31. december 2000 udgjorde fondens kapital kr. 552.651,00 med forbehold for kursreguleringer.

3.2. Fondens midler skal være anbragt i overensstemmelse med reglerne for anbringelse af fondes midler og skal i øvrigt altid være anbragt forsvarligt med henblik på at opnå størst muligt afkast.

3.3. Fondens aktiver skal lyde på Fondens navn og noteres som tilhørende dette.

3.4. Legatkapitalen skal forblive urørt, medens afkast hvert år efter fradrag af omkostninger ved administration af legatet kan anvendes til udbetaling af de i § 2 anførte legater.

KONTAKT

Fyens Amts Legatfond v/ Advokat Lars Rasmussen
Hunderupvej 202
5100 Odense C

Tlf.: +45 63141414
E-mail: info@bonnesen.dk