Ledelse § 4.

4.1. Fondens øverste myndighed består af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer skal alle være myndige og ikke være under værgemål, konkurs eller i øvrigt ude af rådighed over sit bo. Mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal være bosiddende i Danmark. Et af bestyrelsens medlemmer skal være jurist.

4.2. Bestyrelsen skal stedse bestå af 5 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer udpeges blandt hotelværter og restauratører på Fyn, der er medlem af Horesta og har unge under uddannelse. Der udpeges tillige to suppleanter.

4.3. I tilfælde af forfald supplerer den siddende bestyrelse sig selv blandt ovennævnte.

4.4. Bestyrelsen vælger selv sin formand.

4.5. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

4.6. Bestyrelsen kan antage en administrator til at forestå den daglige administration, ud-sendelse af ansøgningsskemaer og udbetaling af legater.

KONTAKT

Fyens Amts Legatfond v/ Advokat Lars Rasmussen
Hunderupvej 202
5100 Odense C

Tlf.: +45 63141414
E-mail: info@bonnesen.dk