Regnskab og revision § 7.

7.1. Fondens regnskabsår løber fra 01.01. – 31.12.

7.2. Regnskab underskrives af den samlede bestyrelse senest 5 måneder efter regnskabs-årets udløb.

7.3. Fondens regnskaber revideres af en af bestyrelsen for 1 år ad gangen valgt statsauto-riseret revisor.

7.4. Regnskabet opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik.

KONTAKT

Fyens Amts Legatfond v/ Advokat Lars Rasmussen
Hunderupvej 202
5100 Odense C

Tlf.: +45 63141414
E-mail: info@bonnesen.dk