Fyens Amts Legatfond

Foreningen er stiftet i 1969 af Centralforeningen af hotelværter og restauratører i Danmark , kreds 2, med det formål at yde legater til unges videreuddanelse.

Legatets formue var dengang kr. 20.000 og legatets bestyrelse bestod af:

Direktør Frede Bilsted
Restauratør Svend Aage Jørgensen
Hotelejer Poul Kragelund
Restauratør Kai Thostrup
Advokat J.J. Lorentzen
I 2001 er fondens vedtægter ændret og moderniseret, og fondens formål er:

'At yde økonomisk støtte til faguddannede unge hotel-og restaurationsfolk til videreuddannelse i ind- og udland, enten gennem studieophold eller praktikophold'

Legatfonden modtager donationer fra samarbejdende hotel- og restauratørforeninger samt leverandører til branchen, og fondens formue er i dag ca. kr. 550.000.

I bestyrelsen sidder:
Formand, Restauratør Per Meyn (Den gamle Kro Odense)
Direktør Jack Nielsen (Hotel H.C. Andersen)
Fru Ruth Madsen (Næsbylund Kro og Motel)
Restauratør Steen Sørensen (Hotel Knudsens Gård)
Advokat Lars Rasmussen
KONTAKT

Fyens Amts Legatfond v/ Advokat Lars Rasmussen
Hunderupvej 202
5100 Odense C

Tlf.: +45 63141414
E-mail: info@bonnesen.dk