Ændringer i vedtægten § 8.

8.1. Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af nærværende vedtægt kræver bestyrelsens eenstemmige vedtagelse, hvorefter Fondsmyndigheden efter indstilling fra bestyrelsen kan tillade, at en bestemmelse i vedtægterne ændres.
KONTAKT

Fyens Amts Legatfond v/ Advokat Lars Rasmussen
Hunderupvej 202
5100 Odense C

Tlf.: +45 63141414
E-mail: info@bonnesen.dk